Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [11 / 33] >

Prawo w samorządzie

Pracownikowi samorządowemu można dać wypowiedzenie zmieniające

Zmiana zasad zatrudniania jest możliwa na ogólnych zasadach. Pierwszeństwo mają jednak tryby szczególne dotyczące urzędników.