Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [8 / 33] >

Prawo w samorządzie

W 2018 roku radni nie dostaną podwyżek

Ustawa budżetowa na 2018 rok nie przewiduje podwyżki kwoty bazowej, stanowiącej podstawę obliczania diet przysługujących radnym gmin, powiatów i województw samorządowych. Tak jak w 2017 roku kwota ta (kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) będzie wynosiła 1789,42 zł. Oznacza to, że dieta radnego w maksymalnej wysokości nie będzie mogła przekroczyć 2684,13 zł.