Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [6 / 33] >

Aktualności

Środki unijne i dotacje

Współpraca z partnerami zagranicznymi Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym. K onkurs ma zachęcić do wypracowania i wdrożenia określonych nowych