Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [15 / 37] >

Administracja

Kto może ustalić opłatę za odbiór śmieci od mieszkańców

Wydana 16 grudnia 2016 r. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może być podstawą do stwierdzania nieważności podjętych przed tą datą gminnych uchwał upoważniających np. zarządy spółek komunalnych do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie opłat za odbiór odpadów.