Formularze

Wynagrodzenia

Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).