Formularze

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

Pismo pracownika w sprawie dostarczenia świadectwa pracy w trakcie zatrudnienia

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).