Formularze

Umowy o pracę

Zindywidualizowana informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia u pracodawcy zobowiązanego do ustalania regulaminu pracy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).