Formularze

Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2017, poz. 2226).