Formularze

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).