pokaż wszystkie aktualności

Aktualność z dnia 12-01-2018

Miejsca publiczne wolne od alkoholu

10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadza ona m.in. bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Jednocześnie nowe prawo przesądza, że rada gminy będzie mogła wskazać odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Uchwalona nowelizacja doprecyzowuje i reguluje przepisy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Do limitu wydawanych zezwoleń będą się liczyły także te, które dotyczą napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 proc. oraz piwa. Nowelizacja przesądza także, że rada gminy będzie mogła w uchwale ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, osiedli czy dzielnic.

Gmina ponadto będzie miała możliwość ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach między godz. 22 a godz. 6.

Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Jednocześnie nowelizacja pozwala, aby rada gminy mogła w określonym miejscu publicznym wprowadzić odstępstwo od generalnego zakazu spożywania alkoholu. Będzie miała taką ewentualność, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł